Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 231/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Sprawa ze skargi T. F. o wznowienie postępowania w sprawie [...] zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia [...]

II SA/Ke 177/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wspólnoty gruntowej

II SA/Kr 249/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Gl 440/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

IV SA/Wa 1488/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

II SAB/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o nabycie na własność nieruchomości rolnej

II SA/Wr 266/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-09

Skarga J. O. na postanowienie Wójta Gminy N. R. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VIII SA/Wa 398/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zastrzeżeń co do uproszczonego planu urządzenia lasu

IV SA/Wa 1371/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100