Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 782/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 445/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 695/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmian w wykazie uczestników scalenia gruntów

II SA/Ke 5/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 362/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 93/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-04-08

skarg [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Lu 639/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość nie stanowi wspólnoty gruntowej oraz nieustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

II SA/Rz 362/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Lu 510/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] lipca 2020 r. znak: [...], w przedmiocie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

VIII SA/Wa 637/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udział we wspólnocie gruntowej