Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 972/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie nr [...]

II OSK 1176/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II OSK 1272/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego

II OSK 716/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego uregulowania własności gospodarstwa rolnego

II OSK 652/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie stwierdzenia nieważności

II OZ 1070/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 338/18 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 445/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów