Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6162 Scalanie i wymiana gruntów X

II SAB/Lu 356/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi J.H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku

II OSK 747/06 - Wyrok NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SAB/Lu 47/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie scalenia gruntów