Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SAB/Sz 2/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie wydania decyzji

II GSK 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione

VI SA/Wa 2431/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 marca 2017 r. z [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie niezaliczenia I roku aplikacji adwokackiej

II SAB/Sz 170/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie podjęcia uchwały

III SA/Wr 203/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w W., w przedmiocie negatywnej opinii o kwalifikowanym pracowniku ochrony fizycznej,

II GZ 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

III SA/Wr 156/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego,

III SAB/Wr 18/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego we W. w przedmiocie rozpoznania skargi na biegłych sądowych,

II GZ 268/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy biegłych rewidentów
1   Następne >   +2   6