Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 724/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ustalenie odszkodowania

I SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 449/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi F.C. i J.C. na pismo Wojewody [....] znak: [....]

II SA/Kr 1710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Gd 105/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I SA/Wa 1161/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 535/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1025/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [ ] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 324/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu
1   Następne >   +2   +5   +10   29