Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Gl 50/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wydzierżawienie wywłaszczonej nieruchomości

IV SAB/Wa 59/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie przekazania zgody na uznanie działki jako nieruchomości stanowiącej odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne

I SAB/Wa 181/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 902/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi E. B. dotyczącej Burmistrza Miasta C.

I SAB/Wa 197/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Go 86/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowanie

I SA/Wa 1535/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi A. D. na pismo Burmistrza Miasta P. w przedmiocie waloryzacji przyznanego odszkodowania

II SAB/Ke 12/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie unieważnienia notarialnej umowy sprzedaży oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości

II SAB/Bk 39/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SAB/Wa 89/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi E.K. i A.K. na przewlekłość Burmistrza Miasta S. w przedmiocie zapłaty odszkodowania
1   Następne >   2