Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1354/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi Z. G. na rozkaz personalny [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie ustalenia uposażenia i mianowania na stanowisko służbowe

IV SA/Po 58/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości postanowił: odrzucić skargę /

II SA/Wa 736/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odwołania od wykonywania zadań poza granicami państwa

II SO/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i wysokości należności pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby

II SA/Wa 751/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej za 2007 rok

II SA/Wa 1616/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego

II SA/Wa 266/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie uchwalenia regulaminu określającego nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat c. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

II SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - wysokości uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym

II SA/Wa 1374/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi J. S. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w przedmiocie zdolności do służby

II SA/Wa 482/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   29