Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

IV SA/Gl 914/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 824/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Bk 14/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie załatwienia skargi i wniosku, złożonych w postępowaniu skargowo

IV SA/Gl 259/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Wa 1799/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 269/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OSK 2151/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie w przedmiocie nałożenia obowiązków

II SA/Go 389/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-28

Skarga M.Ś. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie odmowy nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Po 350/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie podjęcia czynności kontrolnych

IV SA/Gl 983/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy
1   Następne >   3