Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

VI SA/Wa 1579/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych

VII SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na usytuowanie pomieszczenia pracy stałej poniżej poziomu terenu

II SA/Rz 196/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu produktów i zatrzymania produktów

VII SA/Wa 1130/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenie na bezczynność

VII SA/Wa 1635/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Skarga Zarządu Dróg Wojewódzkich na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 1110/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-12

Skarga W. M. na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego

II OZ 872/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zażaleniowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oku, nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100