Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Po 636/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny w przedmiocie opłaty za czynności nadzoru sanitarnego

II SA/Po 823/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kosztów przeprowadzenia oceny i badań środków zastępczych

IV SA/Po 904/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej