Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 176/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi H. S. na pismo Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie zgody na zrzeczenie się dyspozycyjności lokalu

IV SA/Wr 643/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie z dnia [...] r. do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wa 716/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

VIII SAB/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie niewydania decyzji administracyjnej

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

IV SA/Po 465/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na bezczynność

IV SA/Po 703/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie zwrotu wniesionego podania o ustalenie uprawnień do równoważnika pieniężnego

IV SA/Wr 594/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych

I OSK 1064/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w sprawie rozpatrzenia skargi W. L. i J. L. na Burmistrza O. dotyczącej przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu
1   Następne >   +2   +5   +10   100