Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 561/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 489/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia SKO z dnia [...] r., nr [...]

II SA/Ke 355/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi J. B. na akt - pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 428/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w postępowaniu w sprawie wywołanej podaniem Z. R. oznaczonym jako 'wezwanie do dokonania czynności i rozpoznania odwołania z 8 stycznia 2013 r.' w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1503/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SAB/Lu 46/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wniosku o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej.

II SA/Wa 905/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi P.Z., L.Z. i T.Z. na czynność Miasta W. zawartą w piśmie w przedmiocie odmowy zapewnienia lokali zamiennych dla lokatorów budynku

II SA/Wa 1482/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi A.B. uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu po śmierci najemcy