Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 191/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] r. nr [...]