Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1016/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia wad sera

VI SA/Wa 618/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu sałatki

VI SA/Wa 1015/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia stopnia wad sera

VI SA/Wa 1012/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia wad sera

VIII SA/Wa 1250/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

VI SA/Wa 2149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych

VI SA/Wa 2369/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych i wagonów

VI SAB/Wa 167/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi P. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji

VI SA/Wa 2086/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, odmawiającej zatwierdzenia typu analizatorów spalin samochodowych
1   Następne >   +2   +5   +10   25