Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 496/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi R. M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

IV SA/Wr 451/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi A. N. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej i związku schorzenia ze służbą wojskową

IV SAB/Gl 39/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Skarga S. G. na bezczynność Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 224/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi D.R. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej W. w przedmiocie badania kontrolnego inwalidy

III SA/Kr 59/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi J. R. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskie Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi J. Ś. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

IV SA/Wr 595/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy

III SA/Kr 667/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi K. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi P. B. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie związku stwierdzonego schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Wa 1715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi W.R. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie : kontrolnego badania inwalidy
1   Następne >   3