Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

VIII SA/Wa 212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Z.

VIII SA/Wa 320/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi Burmistrza Gminy i Miasta M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...]

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-11

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II SA/Wa 939/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] [...] W. nr [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II OSK 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nidzicy

II SA/Wa 1479/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m. st Warszawy w przedmiocie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (w części załącznika nr 12 w zakresie regulacji § 62 uchwały)

III SA/Wr 117/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi A F na zarządzenie zastępcze W D w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 26/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

Skarga R. B. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zgłoszeń kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w M., które pozostawia się bez dalszego biegu;

II OSK 398/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
1   Następne >   +2   +5   +10   100