Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Sz 22/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

II SA/Sz 509/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XLII/513/2013 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

II SA/Sz 70/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI/59/2011 Rady Gminy Bierzwnik w przedmiocie uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bierzwnik

II SA/Sz 190/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w przedmiocie zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II SA/Sz 28/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice w przedmiocie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

II SA/Sz 941/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi J. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 983/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebiatowie w przedmiocie przystąpienia Gminy Trzebiatów do kontraktu samorządowego

II SAB/Sz 125/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem

II SA/Sz 1543/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebiatowie w przedmiocie wynagrodzenia Burmistrza Trzebiatowa