Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 858/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 319/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 200/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości

I SA/Wa 329/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Fundacji [...] na Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ujawnienia przepisów prawa wewnętrznego Związku Wyznaniowego [...].

I SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

I SA/Wa 775/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

I SA/Wa 857/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 777/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

I SA/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi W. P. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie pozostawienia wniosku o stwierdzenie nieważności bez rozpoznania

I SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8