Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

VIII SA/Wa 302/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi D.S. na decyzją SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działki

II SA/Kr 1186/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 91/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Ke 284/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa nieruchomości

II SA/Kr 95/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bk 741/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 1154/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieruchomości

II SAB/Łd 28/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie ponownego rozpoznania sprawy odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

VIII SA/Wa 148/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   +5   8