Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 935/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OSK 2593/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2130/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia bez odszkodowania nieruchomości rolnej

I OSK 2125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie reformy rolnej