Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6290 Reforma rolna X

II SAB/Ke 3/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji w sprawie czy nieruchomość podpada pod działanie dekretu PKWN.

II SAB/Po 62/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie reformy rolnej;

II SA/Bd 1020/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym

I OSK 2125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie reformy rolnej

II SAB/Po 89/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie wydania decyzji, iż nieruchomość nie podpadła po działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I SAB/Wa 52/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpadała pod działanie dekretu o reformie rolnej

III SA/Po 580/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-29

Sprawa ze skargi I. C. - T. na pismo Wojewody w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na cele reformy rolnej

II SA/Gd 399/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie reformy rolnej