Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SAB/Bk 25/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego przejętego na rzecz Skarbu Państwa

II SAB/Łd 57/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ł. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę B.

II SA/Gl 721/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SAB/Kr 97/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Ol 399/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia bez odszkodowania nieruchomości rolnej

II SA/Go 523/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Bk 334/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie uznania za nieuzasadnionego zażalenia na nieuzasadnioną zwłokę w załatwieniu sprawy zwrotu gospodarstwa rolnego przejętego na rzecz Skarbu Państwa

II SAB/Kr 134/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SAB/Kr 17/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-28

skarg G.S. i R.S. na bezczynność Wojewody

II SA/Bk 661/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania orzekającego o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2