Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Op 338/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi K. P. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie

II SAB/Op 4/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń

II SA/Op 339/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi T. P. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji

II SA/Op 337/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi D. P. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie

II SA/Op 206/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Sprawa ze skargi A. O. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie

II SA/Op 415/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-29

Sprawa ze skargi M. P., A. Z., M. Z. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie

II SA/Op 129/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-28

Sprawa ze skargi J. O. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji

II SA/Op 143/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-19

Sprawa ze skargi W. G. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji

II SA/Op 404/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wydania pozwolenia na broń