Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 84/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Lu 115/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Bd 80/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Bk 1602/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 124/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L.. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Gd 83/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SA/Wr 2/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego