Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 696/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego

II SAB/Lu 20/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 25/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 44/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 667/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-02

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 16/00 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 812/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-19

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02 dotyczącej usług opiekuńczych w zakresie dopuszczalności skargi

II SAB/Lu 80/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 109/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

IV SA/Wr 12/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   21