Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 93/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 4/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bk 55/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 143/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bd 88/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-02-28

Skarga L. O. na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku okresowego na okres od czerwca 2001 r.

II SA/Bk 63/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 868/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Ke 430/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania właściwemu organowi

II SA/Lu 166/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Ke 281/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2