Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 233/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 1891/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

IV SA/Po 78/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 671/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 856/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowanie do zakładu pielęgnacyjno

II SA/Go 148/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia informacji

IV SA/Wr 111/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczenia z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do jego zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami
1   Następne >   +2   +5   +10   45