Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 298/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku okresowego

IV SA/Gl 180/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 293/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 371/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 561/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi A.S. na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Ol 575/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi A. S. na działalność Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

I SA/Wa 1674/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 413/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   48