Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 622/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 710/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-28

Sprawa ze skargi R.T.B. w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B.

II SA/Sz 39/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminy do niesienia odwołania

II SA/Sz 985/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 325/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania