Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1060/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w S.

II SA/Łd 183/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 67/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odsetek za zwłokę od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 316/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Łd 153/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do uwzględnienia zażalenia na bezczynność organu w sprawie przydzielania miejsca w Domu Samotnej Matki

II SA/Łd 1032/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 80/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Łd 168/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 178/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania prawa do zasiłki pielęgnacyjnego

II SA/Łd 294/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza P. w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
1   Następne >   3