Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1448/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 232/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 215/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Kr 347/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

III SA/Kr 1727/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-06

Skarga K. B. na decyzję SKO w przedmiocie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za nienależnie pobrany

III SA/Kr 538/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 189/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-18

Skarga E. M. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 190/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-18

Skarga E. M. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 188/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-18

Skarga E. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w placówce
1   Następne >   +2   +5   8