Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 11/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SA/Wr 793/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania bezzwrotnego zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego

IV SA/Wr 782/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 779/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych

IV SAB/Wr 344/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 20 października 2014 r.)

IV SAB/Wr 345/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 4 listopada 2014 r.)

IV SAB/Wr 346/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 19 listopada 2014 r.)

IV SAB/Wr 9/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego, specjalnego,

IV SAB/Wr 10/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego, specjalnego,
1   Następne >   +2   5