Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 1063/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi w związku z nienależnie pobraną pomocą na kontynuowanie nauki

I OZ 1969/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 92/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 1690/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 962/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Gl 1076/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 1132/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Go 1099/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji

III SA/Gd 1110/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 725/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego.
1   Następne >   +2   +5   +10   79