Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L. w przedmiocie uchylenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Bk 346/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 202/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

Sprawa ze skargi Z. N. na czynność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we W. w przedmiocie braku podstaw do wydania karty parkingowej

III SA/Kr 450/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 328/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-08

Sprawa ze skargi Z. R. na orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we W. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

III SA/Kr 593/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-19

Sprawa ze skargi M. K. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności