Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1245/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1051/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia 'dobry start'

IV SA/Gl 1052/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 1053/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 442/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 443/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Go 948/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego z dodatkiem za nienależne pobrany oraz orzeczenia o obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 694/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

III SA/Kr 1105/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia, że Prezydent Miasta nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   30