Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 115/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 206/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 208/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 209/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 210/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 212/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 211/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 476/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SAB/Kr 61/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1105/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia, że Prezydent Miasta nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania
1   Następne >   +2   6