Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 293/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Lu 50/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 60/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 69/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-21

Sprawa ze skargi E. K. zarejestrowanej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym pod nr [...]

II SA/Lu 94/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SAB/Lu 47/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   +10   67