Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 566/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i zasiłku w naturze

IV SA/Wr 134/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego postanowił: odrzucić skargę.

IV SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 111/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczenia z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do jego zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta W.

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzja ostateczną z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 252/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 100/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. , nr [...],

IV SAB/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100