Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

I SA/Wa 2274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

Sprawa ze skargi T. C. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] Miasta W. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SA/Wr 82/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-25

Sprawa ze skargi V. R. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. R.

I SAB/Wa 62/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Lu 20/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 44/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   32