Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. K. na pismo Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I OSK 843/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I OSK 818/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I OSK 3829/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na pismo

I SAB/Wa 107/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. K. na pismo Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odpowiedzi na pismo