Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi J.O. na pismo Wójta Gminy R. , nr [...]

III SA/Kr 181/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Skarga A. B. na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 137/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi D. O. i S. B. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Bd 656/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 968/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

III SA/Kr 182/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Łd 198/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K.

II SA/Łd 1043/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

II SA/Łd 1044/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę R.
1   Następne >   3