Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 298/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku okresowego

IV SA/Wr 566/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i zasiłku w naturze

IV SA/Wr 134/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego postanowił: odrzucić skargę.

IV SA/Gl 180/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 293/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 371/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 233/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1674/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100