Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 541/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 339/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi J. B. na nienależyte wykonywanie zadań przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. i przewlekłe załatwianie przez organ sprawy wszczętej na skutek wniesienia przez J. B. odwołania w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Gd 169/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 170/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Gd 212/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 211/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 687/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 48/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 113/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 145/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   4