Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 793/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania bezzwrotnego zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego

I OZ 172/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Gdańsku w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 782/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 749/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

Skarga A. K. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2180/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1038/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 779/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 929/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Rz 140/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

Skarga M. N. na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia w części nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   57