Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 465/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1004/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Bd 386/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 272/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 283/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umieszczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno

II SA/Bd 1114/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w postanowieniu z [...] 2005r., znak: [...]

II SA/Bd 718/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we W. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 393/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem

II SA/Bd 91/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1123/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   29