Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1501/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1211/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-12

Skarga K. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1205/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za uzasadnione

III SA/Kr 1500/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 799/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 244/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

III SA/Kr 946/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-12

Skarga Z. L. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 338/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
1   Następne >   +2   5