Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 61/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLV/264/2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Go 656/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/221/2009 z dnia [...]r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 907/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

Sprawa ze skargi W.U. na pismo Wojewody w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

III SA/Kr 707/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi J. B. na pismo Wojewody w przedmiocie przekazania skargi

II SA/Lu 595/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

II SA/Rz 323/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi B.D. na pismo Wojewody [...] w sprawie rozpatrzenia skargi -

IV SA/Wr 538/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. W.

II SA/Po 1300/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON;

II SA/Rz 324/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi R. B. na pismo Wojewody [...] w sprawie rozpatrzenia skargi -

II SAB/Bd 129/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4