Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Wr 31/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-08

Sprawa ze skargi Z. K. w przedmiocie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. i SKO w J. G.

IV SAB/Wr 37/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podpisania kontraktu socjalnego oraz realizacji programu wychodzenia z bezdomności

IV SA/Wr 487/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 731/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-30

Sprawa ze skargi I. Ł. w przedmiocie wydania nakazu zapłaty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia [...] r. do dnia zapłaty i żądania odszkodowania za utrudnianie w załatwieniu sprawy przez organ pierwszej instancji w wysokości [...] tys. złotych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia [...] r. do dnia zapłaty postanowił odrzucić skargę

IV SA/Wr 749/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie terminu wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 126/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 176/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 794/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-12

Sprawa ze skargi Z. W. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej P O S T A N A W I A skargę odrzucić

II SA/Lu 89/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SAB/Lu 16/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy
1   Następne >   +2   +5   8