Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 138/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 26/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

VII SA/Wa 1988/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Kr 594/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 27/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 758/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

I SA/Wa 743/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi B. S. i K. S. na pismo Wojewody [...] , nr [...]

II SA/Kr 1558/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100